Produkte
F 1 - F 6

Neptun   1084    F 1 - F 6    Deutschland    1938084 F 1-6, 1938, Flottenbegleiter. 803 / 1.028 t, 27 kn. 2-10,5 cm, 4-3,7 cm, 4-2 cm, 36 Wabo. 121 Mann Besatzung. F 1: 1941 Flottentender Libelle; Jagd, 1945 US Beute, F 2: GB Beute, 1946 versenkt; F 3: 1938 Flottentender Königin Luise; Hai; 3.5.1945 durch Bomben versenkt; F 4: 1945 GB Beute, abgebrochen; F 5: 29.1.1945 durch Mine versenkt; F 6: 1938 Flottentender Hai; 1939 Königin Luise, 30.3.1945 durch Bomben versenkt